Wat is Diaboulimia? ​

De voorwaarde om aan diaboulimia te kunnen lijden, is dat men diabetes moet hebben en afhankelijk moet zijn van insuline om te kunnen overleven. De basis van de aandoening bestaat altijd uit meerdere factoren, waardoor de aandoening niet altijd op dezelfde manier tot uiting komt. 

diaboulimia

Mensen met diabetes, en hun omgeving, gebruiken het woord diaboulimia om een eetstoornis samen met type 1 diabetes te illustreren. In de praktijk dekt de term “diaboulimia” dus verschillende vormen van eetstoornissen met diabetes type 1. Voor zover we op de hoogte zijn, is er nog geen algemene definitie voor wat de term diaboulimia dekt in de zorg.

Diaboulimia patiënten hebben door hun verstoord eetpatroon een hogere HbA1c waarde, ten opzichte van diabetes patiënten zonder eetstoornis(1). Wanneer het HbA1c in diabetespatienten voor verlengde tijd hoger staat dan 7% is er een verhoogde kans op complicaties (2).

Risico factoren

 

Risico factoren voor de ontwikkeling van eetstoornissen in mensen met diabetes type 1(3)

 • Vrouwelijk geslacht

 • Gewichtstoename en overgewicht

 • Vroege puberteit

 • Laag zelfbeeld

 • Verstoorde familiale context

 • Socio-culturele context

 • Persoonlijkheidskenmerken

Complicaties van diabetes type 1(4.):

 • Diabetische nieraandoeningen

 • Oogziekten

 • Zenuwaandoeningen

 • Hart- & vaataandoeningen

 • Beroerte

Bronnen:

 1. Goebel-Fabbri, A. E., Fikkan, J., Franko, D. L., Pearson, K., Anderson, B. J., & Weinger, K. (2007). Insulin Restriction and Associated Morbidity and Mortality in Women with Type 1 Diabetes. Diabetes Care, 31(3), 415-419. https://doi.org/10.2337/dc07-2026

 2. Nathan, D. M. (2013). The Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications Study at 30 Years: Overview. Diabetes Care, 37(1), 9–16. https://doi.org/10.2337/dc13-2112

 3. Leith van Heyningen, C. D., & Manoharan, K. S. (2018). Diabulimia: an easily missed diagnosis? British Journal of Diabetes, 18(4), 167–170. https://doi.org/10.15277/bjd.2018.196

 4. MSD Manuals. (2018 oktober). Diabetes Mellitus in Children and Adolescents. Geraadpleegd op 10 mei 2020, van https://www.msdmanuals.com/professional/pediatrics/endocrine-disorders-in-children/diabetes-mellitus-in-children-and-adolescents#v29301103

Let's stay in touch


Word lid van onze VZW 

Of volg ons via onze sociale mediakanalen